Úvodní sránka

Novinky

Zpět na novinky

Z 33. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 5. 2014)

Reportáž zastupitele za SZ PhDr. Miroslava Hudce umísťujeme na naše stránky vzhledem k závažným ekologickým tématům, o kterých píše.


Dost se nám tentokrát zastupitelstvo protáhlo. Málokdy se stává, že se musí ve 20 hodin hlasovat o prodloužení jednání. Nakonec jsme se dobrali konce těsně po půl deváté. Pravda, nebylo to jen tím, že se pomalu blíží další volby. Dohromady tak o hodinku jednání protáhla dvě vystoupení hostů. Jednak pana Pokorného (není to bývalý starosta a asi ani nikdo z přízně), který přišel povědět něco o činnosti občanského sdružení, které má v nájmu Žizníkovský rybník. Jeho návštěvu si vynutil kolega zastupitel Skokan, kterému vrtalo hlavou, proč že sdružení platí roční nájem jen tisíc korun. Ukázalo se, že i těch tisíc korun je moc, protože ti lidé se starají o městský majetek, vkládají do toho svou práci a mají s tím i náklady (třeba za benzín, když odtud vyváželi spoustu sajrajtu), rybník je samozřejmě veřejně přístupný. Nedůvěřiví zastupitelé furt chtěli vědět, proč že to vlastně sdružení dělá, když z toho nic nemá. Pan Pokorný, který v okolí bydlí, řekl, že prostě nechtěl, aby jeho děti žili na smetišti, aby měli kam vyběhnout, do pěkného prostředí a bez nebezpečí úrazu. A samozřejmě nejen děti a nejen místní. Také už jsem ze zkušenosti nedůvěřivý, ale v tomhle případě věřím, že sdružení nemá žádné postranní úmysly, ani nezasloužené privilegium. Druhou návštěvou byli nešťastníci z kynologického klubu ze Slovanky, které ošulila jejich vlastní předsedkyně, když si na radě města vyjednala novou smlouvu o pronájmu, výhodnou pro ni (založila si vlastní kynologický klub), ale původním kynologům de facto znemožňující pokračování v činnosti. Mysleli, že je ošulila městská rada, a když se dozvěděli, že rada jednala v dobré víře a byla také uvedena v omyl, nesmírně zrozpačitěli. Bylo mi jich líto, asi se dobře vyznají v té kynologii, ale bohužel už ne v lidech. Podali na svou předsedkyni trestní oznámení a musí si holt nejdřív udělat pořádek mezi sebou, zvolit si někoho, komu mohou důvěřovat. Jedině s takovým oprávněným zástupcem je prý možno jednat o změně smlouvy. Kauzu také dostal k přešetření kontrolní výbor zastupitelstva. Asi nejsledovanějším bodem programu jednání (alespoň z hlediska veřejnosti a médií – ještě před jednáním mě přepadl pan redaktor Mařas z rozhlasu, abych mu k tomu něco řekl) byla pochopitelně „revitalizace zeleně“ v Městském parku. Bylo i několik článků v tisku a hodně emocí. Na zastupitelstvu za občany (a taky za Zelené) vystoupila paní inženýrka Skrbková. Bojovala jako lev proti zbytečnému kácení, ale marně. Řekl bych, že potřebný počet hlasů byl domluven předem. Diskuse k tématu totiž byla kratší než minule a diskutovalo i méně zastupitelů. Postoj změnil pan inženýr Máška (ČSSD), který se teď postavil proti zbytečnému kácení, ale ani to nepomohlo. To víte, když jde o peníze – o zhruba 3 miliony z Evropského regionálního fondu a ze Státního fondu pro životní prostředí. Město má přidat na spoluúčast asi 1 milión. Odhlasovalo to nakonec 15 zastupitelů z 22 přítomných, 6 se nás zdrželo a 1 nehlasoval. Byla taky odsouhlasena komise z členů zastupitelstva napříč politickým spektrem, která má park ještě projít a zvážit možnosti redukce kácení. Dalšími členy jsou autorka projektu revitalizace Ing. Tomanová, 1 dendrolog a Ing. Bínová za správu městské zeleně. Jsem také členem, ale velké naděje si nedělám. Výsledek by se měl projednat na zastupitelstvu v srpnu. Důležitým bodem programu byl návrh (už) druhé změny územního plánu. Jak jinak, několik zájemců chce, aby jim zastupitelstvo zhodnotilo jejich pozemky tím, že podpoří změnu jejich využití z krajinné zeleně, orné půdy či trvalých travních porostů na pozemky stavební. Přitom loni schválený územní plán nadělil potenciálním stavebníkům tolik stavebních pozemků, že jeden nestačí zírat. Začínají teď ty časované bomby jedna po druhé vybuchovat. Například ve Vlčím Dole žádá kdosi o povolení vykácet 52 borovic (a nejspíš jich bude ohrožených i víc, žádat se musí jen u těch, které mají obvod nad 80 cm) s tím, že pozemek je v novém územním plánu veden jako stavební a on že přemýšlí, že by si tam postavil rodinný domek – na pozemku, kam by se ty domky vešly tři nebo čtyři. A teď tedy další. Nejvíc mě nazdvihla žádost majitele cca hektarového pozemku mezi silnicí na Libchavu u cihelny, bývalým skladem Benziny a cyklostezkou Varhany – také chce, aby byl stavební. Pochopitelně, stavět nebude on, rozparceluje to, rozprodá a vydělá na rozdílu ceny před a po změně kvalifikace pozemků. Prý 30 – 40 domků tam má být. Záměr, který je v naprostém rozporu se základními urbanistickými zásadami, rozlézání výstavby do krajiny místo její koncentrace uvnitř města. Chtěl jsem doplnit usnesení v tom smyslu, že sice souhlasíme s prověřením, zda by změna byla možná (pochybnosti mají i příslušní městští úředníci, nicméně ze zákona jsme prý povinni prověření žádostí umožnit), ale že nepodporujeme změnu využití těchto pozemků. Starostka se tomu doplňku silou mocí bránila, ač podle mého tomu formálně nebránilo nic – až jsem pojal podezření, že snad na tom má nějaký osobní zájem. Naštěstí se přidala JUDr. Zejdová, že některé ty změny a vše, co s tím souvisí, bude velmi drahé, náklady že mohou jít do statisíců i výše, přitom že někteří žadatelé rovnou napsali, že se na těch nákladech nehodlají podílet. Navrhla projednávání bodu do srpna přerušit a doplnit do materiálu právě ty náklady. To se nakonec i odsouhlasilo. Dosti trapné bylo projednávání záměru na financování publikace k sedmistému výročí založení České Lípy. Každý z diskutujících tvrdil, že proti takové knize nic nemá, jistě, bude to publikace odborně kvalitní, zpracovaná předními zdejšími historiky, reprezentativní, město se jí bude chlubit možná ještě za 100 let, no ale dát za to až 3 milióny korun?! Inženýr Panáček, který přišel záměr představit, jen zíral. Nakonec jsem se přihlásil o slovo a zeptal se, proč jsou 3 milióny na takovou publikaci moc, když se bez problémů dalo 10 miliónů na takovou zbytnou a pomíjivou záležitost, jak je umělý trávník pro fotbalisty. Taky se projednávání nakonec přerušilo do srpna. Počet zastupitelů města pro další volební období byl ponechán na dvaceti pěti přesto, že komunisti (Panc) navrhovali 27 – prý, je třeba něco dělat, aby se zastavil úbytek obyvatel města. Nevím, jak ten záměr závisí na počtu zastupitelů města. Kromě toho ubývání obyvatel měst a jejich stěhování do příměstských satelitů je módní trend, který těžko někdo zastaví dřív, než vyjde z módy. Chuťovka nakonec. Skokan čím dál častěji propadá zuřivým výlevům. Včera se stalo několikrát, že začal křičet a nadávat. Sedím vedle něj a je to velmi nepříjemné. Když se projednával dodatek smlouvy k parkovacím automatům, pustil se opět do místostarosty Kočandrleho. Ten na Skokanův útok reagoval tak, že poslal zastupitelům k nahlédnutí materiál vyčíslující, že zavedení automatů zvedlo příjmy města, ač sami parkující ušetří (ubyl počet neplatičů). Když dokoloval až ke mně, Skokan si toho všiml a zařval, že někteří (rozuměj, privilegovaní) dostávají materiály navíc, zatímco jiní ne. Lekl jsem se a rychle mu složku podal. Vzápětí jsem taktak uhnul mrštěným papírům, které mi letěly kolem hlavy a přistály o pár metrů dál mezi stoly. Poslední zastupitelstvo tohoto volebního období bude 27. srpna, do té doby přeji krásné léto. Česká Lípa, 26. 6. 2014 PhDr. Miroslav Hudec

PhDr. Miroslav Hudec 29.6.2014 19:56:45

Komentáře

Titulek:*
E-mail:*
© Hnutí DUHA ČL, Šimon Lomič