Úvodní sránka

Novinky

Zpět na novinky

Loučení se stromy v Městském parku

V neděli 5. října proběhlo v Městském parku v České Lípě něco jako smuteční slavnost. Dosluhující vedení města tu přes všechny protesty a námitky tlačí projekt revitalizace zeleně stále dopředu. Vidina třímilionové státní dotace je zřejmě příliš silným lákadlem. A tak město nakonec nesplnilo ani dohodu o redukci počtu kácených stromů, která vznikla na základě velmi důkladného komisionálního přešetření zeleně začátkem července. Prý „orgány“ by jinak nepodpořily žádost města o dotaci.


Na zářijovém zasedání zastupitelstva již byla schválena dokonce i smlouva se zhotovitelem, tedy s firmou, která by měla v parku kácet a následně sázet. Kuriózně, jméno firmy ve smlouvě chybí. Vítěz výběrového řízení byl sice již v té době znám, ale jedné další firmě, jež byla ze soutěže vyřazena, ještě běžela lhůta k možnému odvolání proti výsledkům výběrového řízení. Skupina členů a příznivců Strany zelených umístila v parku text poukazující na neetičnost obětování zdravých a perspektivních stromů, z nichž jmenovitě jehličnany, smrky pichlavé a douglasky vyloženě zpříjemňují pobyt v parku zejména v zimě, kdy tam jiná zeleň není. Většinu z 91 k vykácení určených stromů označila zelenými nebo černými smutečními stuhami a malými tabulkami s nápisy „USTOUPÍM“ apod. Současně probíhal sběr podpisů občanů pod prosbou, adresovanou představitelům České Lípy, aby vyšli přání lidí vstříc a redukci kácení přece jen ještě zvážili. Podle projektu má kácení proběhnout v lednu až březnu 2015. Do té doby bude pokračovat i sběr podpisů pod zmíněnou prosbou. Kromě toho jedna z podpisujících, členka občanského sdružení místních maminek slíbila oživit petici „Za právo občanů vyjádřit se k regeneraci Městského parku v České Lípě“, založenou skoro před rokem na webu www.petice24.com. Informace o akci i celé záležitosti kolem regenerace zeleně v parku jsou průběžně umísťovány i na facebooku, kde vždy vzbudily poměrně široký ohlas, téměř jednoznačně vyznívající proti zbytečnému kácení. PhDr. Miroslav Hudec
PhDr. Miroslav Hudec 6.10.2014 18:25:27

Komentáře

Titulek:*
E-mail:*
© Hnutí DUHA ČL, Šimon Lomič