Úvodní sránka

Kniha návštěv

*
*
* Je březen. (ošetření proti spamu)
Text: Tučně Kurzíva Kurzíva
*
coze super hm zima nastvany pivo zdrham bang hrr udiv brecet mrk usmevj smich velkysmich ne jazyk tleskat usmev mamto strach netone ok zlobitse mluvit nevim


LES Od: BR?ÁL (comforik@email.cz)
Dobrý den,mám dotaz ohledn? kácení strom? v oblasti CHKO Koko?ínsko,t??í se tu ve velké mí?e,za 30 let co oblast známe a nav?t?vujeme jsme takové mno?ství vyt??eného d?eva nevid?li.V poslední dob? jsme zaznamenali ozna?ení i obrovských buk? a jiných strom?,které jsou ur?it? cenné nejen pro d?evo.Nevíme kde zjistit zda je nutné takhle intenzivní t??bu provád?t,navíc zde není zrovna v?nována nejv?t?í pé?e ?kolkám a zp?tnému osázení holin,bývají zarostlé,na?li jsme i pohozené a zaschlé sazenice stromk?,poni?ený skalní útvar,nemluv? o rozje?d?ných cestách.Chápeme ?e les je k u?itku,ale zdá se nám ta mocnost a zp?sob t??by pon?kud drastický,navíc se dne?ní dob? objevuje dost p?ípad? vyt??it,vyrabovat co se dá a za co nejvíc a po nás potopa...D?kujeme za odpov?? ?i radu co s tím

LES Od: BR?ÁL (comforik@email.cz)
Dobrý den,mám dotaz ohledn? kácení strom? v oblasti CHKO Koko?ínsko,t??í se tu ve velké mí?e,za 30 let co oblast známe a nav?t?vujeme jsme takové mno?ství vyt??eného d?eva nevid?li.V poslední dob? jsme zaznamenali ozna?ení i obrovských buk? a jiných strom?,které jsou ur?it? cenné nejen pro d?evo.Nevíme kde zjistit zda je nutné takhle intenzivní t??bu provád?t,navíc zde není zrovna v?nována nejv?t?í pé?e ?kolkám a zp?tnému osázení holin,bývají zarostlé,na?li jsme i pohozené a zaschlé sazenice stromk?,poni?ený skalní útvar,nemluv? o rozje?d?ných cestách.Chápeme ?e les je k u?itku,ale zdá se nám ta mocnost a zp?sob t??by pon?kud drastický,navíc se dne?ní dob? objevuje dost p?ípad? vyt??it,vyrabovat co se dá a za co nejvíc a po nás potopa...D?kujeme za odpov?? ?i radu co s tím

© Hnutí DUHA ČL, Šimon Lomič