Úvodní sránka

O Hnutí DUHA

Místní skupina Hnutí DUHA Česká Lípa byla založena v srpnu roku 2001.

Hlavním impulsem k založení místní skupiny v České Lípě byl neradostný a stále se zhoršující stav přírody ve městě a v okolí a malá vůle odpovědných úřadů tento stav změnit.

Naší hlavní činností je ochrana přírody a krajiny, realizovaná nejen na Českolipsku. K tradičním akcím již patří například informační stánky a cyklojízdy městem a okolím na Den bez aut a na Den Země, pořádání výstav a přednášek a pravidelné schůzky s našimi příznivci. Založili jsme zájmový kroužek pro děti základních škol se zaměřením na problematiku jejich vztahu k rodnému kraji, k jeho historii a životnímu prostředí, s nimiž jezdíme na výlety a týdenní tábory. Vstupujeme do správních řízení a zúčastňujeme se různých jednání o budoucí podobě města. Výsledkem našich pravidelných prohlášení k cyklojízdám bylo rozhodnutí zastupitelstva o zpracování generelu cyklistické dopravy ve městě a jeho okolí. O našich aktivitách vydáváme tiskové zprávy a píšeme do regionálních periodik.

Zapojujeme se však i do celostátních a mezinárodních kampaní, a formou dopisů a výzev politikům se snažíme pomoci zlepšení stavu naší legislativy v oblasti práv občanů na informace a účast v rozhodování o podobě našeho životního prostředí. Spolupracujeme s dalšími občanskými iniciativami, a to jak na Českolipsku, tak i za hranicemi kraje, například se Sdružením pro trvale udržitelný život, Sdružením na záchranu kopce Tlustec, se Zákupskou iniciativou, se sdružením Ekokrajina NATURA Volfartice, Sdružením pro přírodu v Ústí nad Labem a dalšími.

 

 • stavba rozhledny na Holém vrchu
 • rozšíření výroby společnosti Vest-Izol v Zákupech
 • přednáška Jak nakládat s odpady Jana Zemana
 • putovní výstava o problematice obalů s názvem Chcete to zabalit?
 • přednáška Ing. Ivo Kropáčka Problematika obalů a odpadů
 • přednáška Evy Navrátilové o historii a práci Hnutí DUHA
 • čtyřdílný cyklus přednášek publicisty a překladatele z anglosaské literatury Josefa Rauvolfa o hnutí beat generation
 • přednáška Doc. Ing. Josefa Sejáka, CsC., ředitele Českého ekologického ústavu na téma Jaká je peněžní hodnota přírody

 • cyklus přednášek publicisty Ondřeje Mrázka o ruské nezávislé kultuře (leden až únor 2004)
 • výstava Divočina změní svět (květen až začátek června 2004) - veřejná diskuse publicisty Vladimíra Justa, Dr. Jaromíra Bláhy a Mgr. Ivony Matějkové o Šumavě a historii Národního parku Šumava (začátek června)
 • výstava Les a lidé (červen 2004)
 • cyklojízda a další akce na Den Země a na Den bez aut
 • podzimní cyklus přednášek publicisty Josefa Rauvolfa o světové alternativní hudbě

Některé akce, které chystáme:

 

Některé akce, které jsme pořádali:

 

Některá správní a další řízení, do kterých jsme vstoupili:

 • stavba stanice technické kontroly na místě jabloňového sadu v České Lípě
 • znovuobnovení těžby čediče na kopci Tlustec
 • regenerace odpadních olejů společnosti B+S Reclaim nedaleko českolipských sídlišť

© Hnutí DUHA ČL, Šimon Lomič