Úvodní sránka

Novinky

Krmítko a korýtko...

Máte-li krmítko (za což by vám byli ptáci v této době opravdu vděčni), jistě jste si toho všimli: je-li na krmítku pár posledních zrníček, ptáci se každému věnují s nebývalou pozorností, úplně jako ta hospodyňka, co by pro pírko přes plot skočila...

Karel Bartoň 13.2.2010 11:51:09

Celý článek...

Rozhodnutím vlády: hluk neškodí

Šikovná  je, ta naše populární  úřednická neúřednická vláda.

PhDr. Miroslav Hudec 12.2.2010 21:41:34

Celý článek...

Řiďme se dobrými příklady, ne špatnými

Ad: „Severní Čechy před 20 lety a dnes: jiný svět“ (LN 22.1.)

PhDr. Miroslav Hudec 2.2.2010 22:48:00

Celý článek...

Blíž ke zvířatům - blíže k duši

V televizi lze objevit část pořadů, pro něž lze říci, že kdo ji zcela vymýtil z bytu, vylil s vaničkou i to příslovečné dítě.

Karel Bartoň 27.1.2010 18:38:55

Celý článek...

A co výmoly ze solení?

Dejme tomu, že motorista v řadě případů opravdu nemá šanci na náhradu škody, poškodí-li si vůz najetím do výmolu („Za havárie kvůli výmolům vlastníci silnic neodpovídají“, Právo 23.1.). Vlastníkovi komunikace se prý  bude těžko dokazovat, že něco zanedbal. 

PhDr. Miroslav Hudec 25.1.2010 19:01:37

Celý článek...

Zabíjejte dle finančních kvót

Asi je už známo, že myslivci nepatří mezi má oblíbená zájmová sdružení.

Karel Bartoň 20.1.2010 23:38:09

Celý článek...

Občanská sdružení nesouhlasí s obnovením těžby čediče na Tlustci

Společná tisková zpráva občanských sdružení k záměru obnovení těžby na Tlustci

Miloslav Lomič 18.1.2010 20:05:34

Celý článek...

Stručná rekapitulace hlavních důvodů nesouhlasu se záměrem obnovení těžby na Tlu

Občanské iniciativy Sdružení na záchranu kopce Tlustec, českolipská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život, Hnutí DUHA Česká Lípa a další občané vyjádřili ve svých připomínkách k dokumentaci EIA nesouhlas se záměrem obnovit těžbu na známém kopci Tlustec.

Miloslav Lomič 18.1.2010 20:05:20

Celý článek...

Artur Pospíšil - Připomínky k dokumentaci „Hornická činnost v dobývacím prostoru

Tímto, jakožto občan ČR vyjadřuji svůj nesouhlas se záměrem firmy CHLUP těžit kamenivo v dobývacím prostoru Luhov na kopci TLUSTEC a to zejména v následujících bodech, kde uvádím své připomínky:

 

Artur Pospíšil 17.1.2010 20:15:19

Celý článek...

STUŽ Č.Lípa - Připomínky k dokumentu zhodnocení záměru „„Hornická činnost v dob

Českolipská regionální pobočka společnosti pro trvale udržitelný život (dále jen STUŽ)  požaduje doplnění a přepracování výše zmíněného dokumentu, protože v něm shledává závažné nedostatky

PhDr. Miroslav Hudec 17.1.2010 20:12:01

Listování: < Předchozí [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] Další >
© Hnutí DUHA ČL, Šimon Lomič